Analiza konkurencji

Analiza konkurencji w biznes planie

Analiza rynku ze szczególnym uwzględnieniem analiz konkurencji

Biznesplan to dokument, który wymagany jest w wielu przypadkach, czy to przy pozyskiwaniu inwestorów, dotacji unijnych czy kredytów bankowych na nowe przedsięwzięcie. Jest to nie tylko formalność, ale przede wszystkim sposób na przekonanie się, czy dane przedsięwzięcie będzie opłacalne, dlatego myśląc o nowych inwestycjach zawsze warto rozpocząć od stworzenia biznesplanu. Szczególnie ważnym elementem biznesplanu jest analiza rynku, która pozwala określić jak wygląda otoczenie, w którym firma będzie działała.

Na analizę rynku składa się: charakterystyka branży, charakterystyka potencjalnych odbiorców, analiza konkurencji i wykaz źródeł przewagi konkurencyjnej.

Analiza konkurencji jest szczególnie ważna bowiem pozwala określić czy na rynku jest miejsce dla jeszcze jednej firmy oraz jak duże koszty będzie trzeba ponieść by przebić się przez istniejącą konkurencję. Pozwala ona również zidentyfikować obszary, w których nowy produkt będzie lepszy od konkurencyjnych oraz wyznaczyć kierunki działania w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Dodaj komentarz