Analiza konkurencji

Identyfikacja konkurentów bezpośrednich i pośrednich

Konkurencja utajona

Zakładając własny biznes, czy też dążąc do rozszerzenia zakresu swoich usług przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien dokonać analizy rynku, zapotrzebowania na dany produkt czy usługę oraz zdefiniować konkurencję, może by ona bowiem poważnym zagrożeniem w realizacji założonego celu.

Najogólniej podczas badania konkurencji należy zastanowić się, jakie firmy i z jaką ofertą stanowią konkurencję dla danego pomysłu. Mówi się o istnieniu dwóch typów konkurentów: konkurentach pośrednich i bezpośrednich.

Konkurenci bezpośredni są to firmy, które oferują takie same lub podobne produkty i usługi jak przedsiębiorstwo, adresują je oni do tej samej grupy odbiorców i zaspokajają tym samym, te same potrzeby, co przedsiębiorstwo chcące wprowadzić nowy pomysł w życie.

Konkurenci pośredni dla nowych firm konkurencją mogą okazać się nie tylko firmy podobne do niej, ale również firmy działające w zupełnie innym obszarze rynku, ale zaspokajające tę samą potrzebę.

Identyfikacja konkurencji dla producenta jednorazowych maszynek do golenia

Konkurenci bezpośredni: inni producenci jednorazowych maszynek do golenia, producenci maszynek do golenia wielokrotnego użytku, producenci elektrycznych maszynek do golenia.

Konkurenci pośredni: zakłady fryzjerskie oraz usługi typu golibroda.

Dodaj komentarz