biznes

Firma w Hiszpanii – zakładanie firmy od strony prawnej

Jeżeli obcokrajowiec chce założyć firmę w Hiszpanii musi potwierdzić swoje obywatelstwo i spełnić szereg wymogów. W przypadku obywateli UE, wedle Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mają oni prawo do swobody przedsiębiorczości w obrębie terytoriów wszystkich państw członkowskich.

Podobnie sytuacja ta przedstawia się również w Hiszpanii. Obcokrajowcy, a także przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane za granicą mogą prowadzić działalność w Hiszpanii, będąc przy tym  podlegającym przepisom swojego kraju. Przedstawiamy najważniejsze formy prawne, jakimi mogą się charakteryzować firmy w Hiszpanii.

Firma w Hiszpanii – jakie są rodzaje spółek handlowych?

W Hiszpanii około 95% różnych form prawnych stanowią spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej przestawiamy najważniejsze rodzaje spółek, które mogą zostać otwarte w Hiszpanii:

  • spółka akcyjna – sociedad anónima – w skrócie „S.A.” – to spółka handlowa, która była wcześniej najczęściej zakładana, choć z czasem ustąpiła spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – sociedad limitada, czyli w skrócie „SL”– to zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa, formalności dotyczące podejmowania decyzji o spółce są bardziej elastyczne;
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo – sociedad limitada nueva empresa, czyli w skrócie „S.L.N.E.” – jak sama nazwa wskazuje, pochodzi ona od spółki z o.o., ma ona zastosowanie przede wszystkim dla małych oraz średnich przedsiębiorstw;
  • spółka jawna – sociedad colectiva, czyli w skrócie „SC” – jest to najstarsza forma spółki w Hiszpanii, funkcjonuje spółka jako osobowa, w której wspólnicy działają i odpowiadają za zobowiązania spółki osobiście, bez ograniczeń oraz solidarnie, natomiast między sobą subsydiarnie;
  • spółka komandytowa – sociedad en comandita simple, czyli w skrócie „S en C”, a także  spółka komandytowo-akcyjna – sociedad en comandita por acciones, czyli w skrócie „S en C p. A” – obydwie przedstawione w tym podpunkcie spółki są w Hiszpanii bardzo rzadko otwierane zarówno teraz, jak i kiedyś;
  • spółki pracownicze – sociedades laborales – to spółki akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, a większość kapitału w tego rodzaju spółkach należy do ich pracowników, którzy to mają umowę na czas nieokreślony.

Jakie jeszcze formy prawne może mieć firma w Hiszpanii?

Wśród innych form prawnych dla firm w Hiszpanii należy wymienić:

  • indywidualny przedsiębiorca – Empresario Individual – poza rejestracją jako pracownik samozatrudniony w Systemie Ubezpieczeń Społecznych należy zapłacić podatek od działalności gospodarczej;
  • spółka pomiędzy indywidualnymi przedsiębiorcami – Comunidad de Bienes, czyli w skrócie „CB” – to spółka, gdzie kilku przedsiębiorców łączy się i tworzą oni wspólny majątek, który musi być wymieniony w umowie cywilnej, w której to wyszczególnia się wkłady oraz udział procentowy każdego z przedsiębiorców, aby założyć taką spółkę potrzeba co najmniej dwóch wspólników, którzy tworząc tę spółkę rejestrować się w postaci pracowników samozatrudnionych.

 

Dodaj komentarz