Inwestowanie

Podstawy inwestowania na Forex

Co to jest Forex?

Forex to rynek walutowy, na którym przez 24h odbywają się transakcje kupna i sprzedaży walut. Forex otwarty jest przez 5 dni w tygodniu. Forex jest największym na świecie rynkiem, dziennie obrót na Forex wynosi 4 biliony dolarów.

Co to jest trading?

Osoby inwestujące na Forex nie mówią o inwestowaniu, ale używają terminu trading, co oznacza ni mniej ni więcej, tylko – handel. Na Forex handluje się walutami.

Jak rozpocząć trading na Forex?

Aby móc inwestować na Forex należy posiadać konto brokerskie w domu maklerskim oraz dostęp do internetu, aby móc przesyłać zlecenia zakupu i sprzedaży online.

Co to jest para walutowa?

Działając na Forex inwestor decyduje się na zakup jednej waluty za cenę innej. Kupuje np. euro za dolary, czy franki szwajcarskie za euro, itd. Para walut to kurs jednej waluty wyrażony w innej walucie, taka para zawsze składa się z waluty bazowej – kupowanej przez inwestora oraz waluty kwotowej – w niej inwestor płaci za walutę bazową.

Żargonie specjalistów od Forex niektóre pary mają swoje specjalne nazwy, np. euro i dolar nazywane są Fiber, dolary i jeny to Ninja, funty brytyjski i dolar to Cable.

Co to jest spread?

Spread jest to różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży.

Jakie są jednostki transakcyjne na Forex?

Na Forex używa się kilku jednostek transakcyjnych są to loty, pipsy i figury. 1 lot to 100 000 jednostek waluty bazowej. 1 pips to najmniejsza wartość o jaką może zmienić się kurs waluty, jest jako 4 cyfra po przecinku wyrażająca zmianę kursu, 1 figura to 100 pipsów.

Dodaj komentarz