Uncategorized

5 przykazań nowoczesnej księgowości

Każde przedsiębiorstwo działające na rynku podlega określonym obowiązkom z dziedziny prawa skarbowego i konieczności realizacji sprawozdań do jednostek płatniczych i innych. Szczególnie trudne może być dla przedsiębiorcy prowadzenie ewidencji związanych z podatkiem od towarów i usług, zwanego popularnie VAT-em. W przypadku nieprofesjonalnego prowadzenia księgowości, braku terminowości w realizacji płatności i wielu innych problemach trzeba się liczyć z kontrolą skarbową, której efekty mogą być bardzo niekorzystne dla przedsiębiorstwa. W tym miejscu odnaleźć można 5 przykazań nowoczesnej i bezpiecznej księgowości. Aby się więcej dowiedzieć, warto odwiedzić witrynę www.biurorachunkowecredos.pl i zapoznać się z blogiem oraz ofertami współpracy.

I przykazanie: Staranność

W przypadku realizacji zadań z dziedziny księgowości konieczna jest niebywała staranność oraz znajomość obowiązującego prawa. Niestety, ale błędy rachunkowe, nieprawidłowe deklaracje i inne sprawy wynikające z pośpiechu i braku czasu na prowadzenie księgowości skutkować mogą bardzo poważnymi konsekwencjami!

II przykazanie: Terminowość

Jeśli chodzi o terminowe opłacanie składek do Urzędu Skarbowego, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to warto przestrzegać konkretnych terminów, a nawet w tej dziedzinie być nieco nadgorliwymi. Urzędy prowadzą screening przedsiębiorstw, które z różnych względów mają opóźnienia w płatnościach, czy też przesyłaniu odpowiednich druków i deklaracji!

III przykazanie: Wiedza!

Obowiązująca wiedza w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych i ustawy o podatku dochodowym i ustawy o Vat jest bardzo istotna. Zmiany są bardzo dynamiczne i praktycznie każdy kolejny rząd w trakcie swojej kadencji wprowadza niezliczoną ilość modyfikacji i poprawek. Niestety, ale nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania!

IV przykazanie: Ewidencja!

Prowadzenie ewidencji faktur VAT, ksiąg rozchodów i przychodów, czy też innych dokumentów istotnych z punktu widzenia rozliczania podatku dochodowego, VAT-u i innych jest bardzo ważne. Urzędy mają możliwość przeprowadzenia kontroli do wielu lat wstecz!

V przykazanie: Pomoc i wsparcie fachowców!

Należy przyznać, że najlepszą księgowość zagwarantują osoby, które się tym profesjonalnie zajmują. Dlatego też warto rozważyć zatrudnienie księgowego, a jeszcze lepiej- skorzystanie z usług biura rachunkowego!

Dodaj komentarz