Uncategorized

Czy można zabezpieczyć kwotę zaliczki w umowie?

Prowadzenie rzeczowych inwestycji wymaga dochowania określonej formy prawnej tego rodzaju transakcji. Jedną z elementarnych części zawieranej umowy dotyczącej czy to zakupów, czy też realizacji określonych w umowie usług jest zaliczka, która stanowi swoiste zabezpieczenie interesów obu stron umowy. W przypadku realizacji poszczególnych umów, inwestor przekazuje zadatek wykonawcy, mający na celu zakup potrzebnych materiałów i zapoczątkowanie realizacji pierwszych etapów umowy. Najczęściej zaliczka ulega zwrotowi po uregulowaniu całkowitego kosztu realizacji umowy. Istnieją, jednakże sytuacje, w których to zaliczka z różnych przyczyn nie jest zwracana inwestorowi, co rodzi poważne obawy związane z realizacją umowy oraz z ewentualnym bezpieczeństwem finansowym inwestora. Dlatego też konieczne mogą być instrumenty, które zabezpieczą interesy strony inwestującej swoje środki finansowe.

Jakie zabezpieczenia mogą być zastosowane przez inwestora?

Jednym z elementarnych rozwiązań w tej kwestii może się okazać polisa ubezpieczeniowa, która obejmie gwarancją kwotę przeznaczonej zaliczki i pozwoli się zabezpieczyć przed sytuacją, w której zobowiązania ze strony wykonawcy nie są należnie realizowane. Szczególne znaczenie ma to w sytuacji, gdy istnieje obawa, iż zaliczka nie jest wydatkowana w prawidłowy sposób i że może finalnie nie spełniać swojej prawnie przewidzianej funkcji. Wiele firm ubezpieczeniowych do swojego wachlarza usług dołożyło możliwość zagwarantowania zwrotu zaliczki. Tego rodzaju polisa stanowi nieocenione wsparcie w sytuacji, gdy kwota zaliczki jest znaczna i może doprowadzić do destabilizacji finansowej inwestora. Zabezpieczenie to okazuje się nieocenione w przypadku podejmowania się współpracy po raz pierwszy z określonym wykonawcą. Skuteczne gwarancje ubezpieczeniowe zwrotu zaliczki pozwalają w razie nieotrzymania stosownych świadczeń finansowych od realizatora na otrzymanie przeznaczonych środków. Ma to kolosalne znaczenie w przypadku dużych inwestycji, które to obarczone są znacznym ryzykiem wystąpienia wysokich strat materialnych z tytułu niezwróconej zaliczki.

Dlaczego warto z tego skorzystać?

Jedną z przyczyn wdrożenia tych rozwiązań na rynek usług ubezpieczeniowych okazała się fala upadłości wśród wykonawców inwestycji budowlanych o znacznych rozmiarach. Pamiętna okazuje się w tym miejscu kwestia budowy Autostrady A4 i innych dużych inwestycji, co doprowadziło do znacznych kosztów następczych po stronie inwestora. Można tego uniknąć w bardzo prosty sposób. W celu uzyskania informacji dodatkowych warto sprawdzić stronę gwarancjeprzetargowe.pl/gwarancja-ubezpieczeniowa-zwrotu-zaliczki/. Fachowe informacje przedstawione w prosty sposób pomogą uzyskać konkretne informacje na temat oferty ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz