Uncategorized

Księgi rachunkowe w firmie

Prowadząc własną działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej, obowiązkowe jest rozliczanie się z osiągniętych dochodów bądź strat z Urzędem Skarbowym. Z Fiskusem nie ma żartów, w razie nieprawidłowego rozliczenia przedsiębiorca może zostać wezwany do jego korekty, jeśli nie zrobi tego w terminie musi liczyć się z karą grzywny. Jeszcze poważniejszymi konsekwencjami grozi niewłaściwe prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli po kontroli urzędnicy stwierdzą, że były w nich rażące naruszenia właściciel firmy może otrzymać grzywnę lub nawet zostać postawiony przed sądem i stracić wolność.

Co prawda tego typu przypadki nie zdarzają się zbyt często, ale czy warto ryzykować? Czy nie lepiej już na początku swojej działalności wybrać zaufanego księgowego lub firmę, która zajmuje się prowadzenie księgowości dla przedsiębiorców? Biznesmeni, którzy chcą skorzystać z takich usług powinni odwiedzić to biuro – polecane biuro rachunkowe w dąbrowie górniczej.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych ciąży na większości przedsiębiorców, jedni mają prawo korzystać z tak zwanej uproszczonej księgowości, która pozwala im na prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w postaci uproszczonej tabeli noszącej nazwę Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Choć jest ona uproszczoną formą księgowości, to jednak należy zauważyć, że bez odpowiedniej wiedzy, jej samodzielne prowadzenie jest niemożliwe, dlatego też przedsiębiorca może zatrudnić biuro rachunkowe bądź konieczne będzie udanie się na kurs z zakresu rachunkowości (ewentualnie wysłanie na taki kurs, któregoś z pracowników).

W przypadku rozliczenia na zasadzie pełnej księgowości sytuacja jest jeszcze trudniejsza, tutaj w zasadzie bez księgowego z wykształcenia się nie objedzie. Prowadząc bowiem tego typu księgi konieczne jest prowadzenie księgi głównej, ksiąg pomocniczych, dziennika, wykazu aktywów i pasywów oraz zestawienia obrotów i sald. Jest poza tym, że trudne i wymagające zaawansowanej wiedzy zajęcie, to dodatkowo zabiera ono dużo czasu, z tego też powodu wielu przedsiębiorców sięga po najprostsze rozwiązanie w tym zakresie – zatrudnienie biura rachunkowego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, za niewywiązanie się z niego grożą kary, podobnie jeśli są one prowadzone nieprawidłowo. Do tego należy również zorientować się w jakiej formie powinna rozliczać się firma, to że na początku była to podatkowa karta przychodów, nie oznacza, że może tak być zawsze, im firma lepiej się rozwija i im więcej zarabia, tym rodzaje rozliczeń stają się bardziej skomplikowane.

Dodaj komentarz