Wsparcie księgowe

ABC rozliczania PIT – 37

Każda osoba fizyczna, która odnotowała dochód w poprzednim roku kalendarzowym ma obowiązek poinformować o tym właściwy urząd skarbowy, oraz odprowadzić podatek od uzyskanego dochodu. Takie rozliczenia dla wielu stanowią niemały orzech do zgryzienia, mając zatem jakiekolwiek wątpliwości w jaki sposób należy rozliczyć swojego PITa, warto zwrócić się o pomoc do księgowego, sprawdzonego księgowego można znaleźć w tym biurze – biuro księgowe katowice.

Terminy

Decydując się samodzielnie rozliczyć swój podatek należy pamiętać, że deklarację PIT – 37 należy złożyć do 30 kwietnia. W sytuacji gdy 30 kwiecień wypada w dzień wolny od pracy, deklarację należy złożyć do pierwszego dnia pracującego po dacie 30 kwietnia. W 2017 roku 30 kwiecień przypadł w niedzielę, zaś poniedziałek 1.05 jest również dniem wolnym od pracy, dlatego w tym roku PIT należało rozliczyć do 2.05, był to bowiem pierwszy dzień pracujący.

PIT – 11 i PIT -37

Do ostatniego dnia lutego każdy pracodawca i zleceniodawca ma obowiązek wysłać pracownikom i zleceniobiorcą PIT – 11, na którym zawarte są dochody uzyskane przez pracownika w ubiegłym roku kalendarzowym, wysokość składek zdrowotnych i składek na ubezpieczenie społeczne oraz wysokość pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Na podstawie PIT – 11, pracownik wypełnia do 30 kwietnia druk PIT – 37.

E-PIT

Obecnie pracodawcy nie mają obowiązku przysłać pracownikom PITów w formie papierowej, równie dobrze mogą oni przesłać je poprzez pocztę e-mail. Jednak powinni otrzymać od pracownika potwierdzenie odebrania PITa. Należy także pamiętać, że tego typu elektroniczny dokument powinien zostać opatrzony podpisem elektronicznym, bez takiego podpisu pracodawca nie może przesłać PITów drogą elektroniczną.

PIT przez internet

Pracownicy także nie muszą się fatygować na pocztę, mogą bowiem swoje PITy rozliczyć elektronicznie za pośrednictwem internetu. W tym celu należy pobrać odpowiedni program do rozliczeń, ze strony Ministerstwa Finansów i zainstalować go na dysku komputera. Następnie należy wypełnić odpowiednie rubryki analogicznie do informacji zawartych w PIT-11. Warto również zdecydować na jaki cel ma zostać przekazany 1% naszego podatku, wystarczy podać numer KRS danej fundacji oraz jej nazwę. Gdy wszystko jest gotowe klikamy wyślij, jednak aby PIT został wysłany konieczne będzie jeszcze podanie wysokości dochodów z poprzedniego roku, ma to zweryfikować czy rzeczywiście PIT wypełniała osoba, której dane zostały podane w rozliczeniu.

W razie wątpliwości

W razie gdy nie jesteśmy pewni co do rozliczenia, możemy skontaktować się z biurem rachunkowym, zadzwonić na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej lub do swojego Urzędu Skarbowego, gdzie również możemy liczyć na informację dotyczące kwestii rozliczania podatku. Należy się jednak liczyć z tym, że im bliżej 30 kwietnia tym trudnej będzie się dodzwonić do KIP czy US. Aby uniknąć długich godzin przy słuchawce telefonicznej warto rozliczać się wcześniej lub pozostawić rozliczenie specjaliście – księgowemu.

Dodaj komentarz