Wsparcie księgowe

Jak działa księgowość internetowa?

ABC usług księgowych online

W dzisiejszym zinformatyzowanym społeczeństwie coraz więcej usług przenosi się do internetu, jednym z obszarów, który oferuje również usługi online jest księgowość. Ten sposób kontaktu pomiędzy przedsiębiorstwem a biurem księgowym jest formą niezwykle wygodną dla firm, umożliwiającą znacznie szybszy kontakt i zasięganie porad księgowych.

Istnieje wiele form kontaktu online z biurami księgowymi, może to być np. droga e-mailowa za pośrednictwem, której firmy zasięgają rad księgowych oraz otrzymują wygenerowane elektronicznie dokumenty, które dzięki cyfrowym podpisom elektronicznym mają tę samą rangę co opieczętowane dokumenty księgowe.

Inną formą są platformy księgowe online, gdzie biura prowadzą rozliczenia firmy, wprowadzają wysokość składek, które powinny być odprowadzane co miesiąc czy wysokość należnego podatku VAT. W przypadku takich platform klienci otrzymują indywidualne hasła i loginy, które zapewniają im dostęp do profilu, na którym pojawiają się wszystkie informacje księgowe dotyczące firmy.

Dodaj komentarz