Wsparcie księgowe

Jaką wybrać formę działalności gospodarczej?

W momencie zakładania firmy, jako przedsiębiorca będziesz zobowiązany do wybrania, w jakiej formie będzie prowadzona Twoja działalność. Od tej decyzji będą zależne wszystkie decyzje, które podejmiesz, a także sposób w jaki będziesz rozliczał podatki. Pamiętaj, że różna forma działalności to różna forma księgowości. Jeśli nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie prowadzić księgowość, sprawdź jaką ofertę posiada to biuro – biuro rachunkowe kraków, które pomoże Ci w tej trudnej dla Ciebie czynności. Poniżej prezentujemy zestawienie różnych form działalności, na które możesz się zdecydować.

Spółka cywilna

To bardzo prosta forma działalności, która funkcjonuje według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie ma osobowości prawnej. Dzięki temu podatek dochodowy jest naliczany w oparciu o ustawę o PIT. Plusem tej działalności jest to, że każdy ze wspólników może wnieść ze sobą swój kapitał. Natomiast wadą jest to, że za czynności wspólnika jesteśmy współodpowiedzialni.

Spółka jawna

Porównując tę spółkę ze spółką cywilną, można zauważyć wiele podobieństw. Obie nie posiadają formy prawnej i mogą być tworzone przez dowolną liczbę wspólników, którzy wniosą własny kapitał. Zdecydowaną różnicą jest fakt, iż spółka jawna jest regulowana przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Dodatkowo, wymaga się aby podać chociaż jedno nazwisko współwłaściciela spółki, a także jej umowa musi być zawarta w formie pisemnej.

Spółka partnerska

Ta forma działalności służy tylko i wyłączni e do wykonywania wolnych zawodów. Oznacza to, że spółkę partnerską mogą założyć lekarze czy adwokaci. Regulują ją przepisy z kodeksu spółek handlowych, ale warto zaznaczyć, iż współwłaściciele odpowiadają osobiście swoją majątkiem.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest szczególnie korzystna dla jednostek, które mają zróżnicowany kapitał. Jej zaletą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe spółki. Oznacza to, że oni odpowiadają tylko i wyłącznie do kwoty, która została zawarta w umowie.

Dodaj komentarz