Wsparcie księgowe

Księgowość w spółce cywilnej

Rozliczenia spółki cywilnej

Spółka cywilna w przeciwieństwie do spółek handlowych nie ma osobowości prawnej, nie jest więc w świetle prawa przedsiębiorstwem sensus stricto, to jej wspólnicy nazywani są przedsiębiorcami i każdy z nich posiada własny wpis do ewidencji przedsiębiorców. Sama spółka posiada natomiast własny regon, nie ma też obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, może rozliczać się na podstawie księgi przychodów i rozchodów.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

O firmach prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów mówi się, że prowadzą one uproszczoną księgowość. W takiej księdze notowane są przychody jakie osiąga firma w danym miesiącu oraz koszty związane z zakupem towarów i usług oraz wydatki jakie ponosi firma w każdym miesiącu. Poprzez wydatki rozumiane są między innymi: wynagrodzenia dla pracowników, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za prąd, gaz, kanalizację, i wszystkie innego typu wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Księgi handlowe

W momencie gdy spółka cywilna przekroczy limit dochodów 1 200 000 euro w skali roku, wówczas zobowiązana jest do przejścia na pełną księgowość, a więc do prowadzenia ksiąg handlowych.

Dodaj komentarz