Wsparcie księgowe

Zmiany podatkowe w 2017 roku

Zmiany w kwocie zmniejszającej podatek

Według prawa przedsiębiorstwa rozliczające podatki według skali podatkowej mają prawo odliczyć kwotę zmniejszającą podatek. Do 2016 była to stała i jednakowa kwota dla wszystkich, jednak od początku 2017 r. postanowienia te uległy zmianie i od stycznia przewidziano dwa progi:

  • do 85 528 zł rocznego dochodu podatek stanowi 18% wartości podstawy, czyli dochodu pomniejszonego o składki ZUS,

  • od 85 528 zł rocznego dochodu podatek liczony jest jako 15 395,04 zł plus 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Dodaj komentarz