Wsparcie prawne

Doradztwo prawne w bieżącej działalności firmy

Każda firma działa w określonym reżimie prawnym, dlatego też aby wszystkie decyzje przedsiębiorstwa były zgodne z prawem, często konieczne jest sięgnięcie po radę i pomoc prawników, firmy w różnym zakresie podejmują współpracę z prawnikami, do najpopularniejszych rozwiązań należą zatrudnianie własnego prawnika, lub w przypadku dużych firm tworzenie działu prawnego; podjęcie stałej współpracy z kancelarią prawną. Pomoc prawna bywa nie do przecenienia obszary, w których przedsiębiorcy zwracają się po pomoc do prawników to:

 • negocjowanie, przygotowanie i opiniowanie umów;

 • pomoc w zakresie wyboru formy prawnej spółki;

 • pomoc w rejestracji spółek kapitałowych;

 • tworzenie regulaminów oraz statutów spółek;

 • przygotowanie umów o pracę, dzieło i zlecenie z pracownikami oraz prowadzenie spraw pracowniczych;

 • reprezentacja spółki przed wszelkiego rodzaju sądami oraz organami administracji publicznej;

 • pomoc w windykacji należności;

 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych oraz innych danych wrażliwych;

 • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, patentowego oraz ochrony własności intelektualnej;

 • doradztwo w przekształceniach spółek, przejęciach i fuzjach oraz w likwidacji podmiotów lub ich części;

 • pomoc we wszelkich kwestiach prawnych, które wynikają w codziennej działalności przedsiębiorstwa.

Prawnicy zajmując się obsługą firm powinni być zaznajomieni przede wszystkim z przepisami kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, ustawą o ochronie danych osobowych oraz poszczególnymi rodzajami prawa, w zależności od branży w jakiej działa dana firma.

Dodaj komentarz