Wsparcie prawne

Umowa dla firmy? Tylko z prawnikiem!

Pomoc prawna w pracy nad umowami

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z interakcjami z innymi podmiotami gospodarczymi, czy to w postaci dostawców, dystrybutorów, czy odbiorców produktów i usług. Istnieje wiele obszarów, na których firmy podejmują współpracę między sobą, każda taka współpraca poprzedzana jest zazwyczaj podpisaniem umowy, jednak nim do tego dojdzie umowa musi zostać odpowiednio skonstruowana – i w tym miejscu do akcji wkraczają prawnicy.

Przy podpisywaniu umów między firmami możliwe są dwie możliwości: zostanie podpisana umowa dostarczona przez jedną ze stron lub zostanie skonstruowana nowa umowa.

  • W przypadku gdy umowę dostarczy kontrahent zadaniem prawników będzie jej zaopiniowanie, czyli sprawdzenie jej godności z prawem oraz odnalezienie wszelkich paragrafów, które są niekorzystne, bądź niebezpieczne dla przedsiębiorstwa.
  • W przypadku gdy umowę dostarcza przedsiębiorstwo zadaniem prawników jest przygotowanie jej zgodnie z prawe oraz w sposób, który będzie najkorzystniejszy dla firmy.
  • W przypadku gdy umowa stanowi wynik rozmów, zadaniem prawników jest negocjowanie warunków, które mają zostać w niej zawarte, a następnie przygotowanie odpowiedniej umowy.

Dodaj komentarz